Усъвършенстван инвертор на Flatair

  • Продажба
  • Под наем
  • Изкупуваме

Брутен капацитет (с изключение на двигателя на вентилатора на захранващия въздух): 15,7 17,8 kW
Брутен капацитет (Мин./Макс.): 6.1 / 20.5 7 / 21.9 kW
Нетен капацитет (включително захранващ вентилатор): 16,1 17,4 kW
Съотношение на чувствителна топлина: (S/T) 0,85
Обща погълната мощност: 4,5 6,4 kW
Бруто COP / EER: 3,8 2,9 kW
Вътрешни данни: 20 / 70 27 / 47 °C/%
Външна температура на околната среда: 7 / 85 36 / 50 °C/%
Количество свеж въздух: 0 0 %
Данни за смесен въздух: 20 / 70 27 / 47 °C/%
Температура на входящия въздух (без допълнително отопление)/Влажност на входящия въздух: 33,1 / 31,9 14,3 / 95,7 °C/%