Ръчна лостова преса

  • Продажба
  • Под наем
  • Изкупуваме

11G646  1  за вмъкване на самопробиващи се отвори 9 и 12,5 мм  едновременно

11G984  1  за поставяне на 12 mm PVC отвори