Уред за ръчно спояване

  • Продажба
  • Под наем
  • Изкупуваме

11G099  1  900  дюза 20 мм ( едно топло и едно студено стъпало)

11G010  1  1500  дюза 40 мм (едно топло и едно студено стъпало)

11G011  1  900  дюза 20 мм ( 2 топли и 1 студено стъпало)

11G012  1  1500  дюза 40 мм ( 2 топли и 1 студено стъпало)

11G013  1  1500  дюза 20 мм , непрекъснат температурен контрол  в обхвата 20-650 °C

11G014   1  1500   дюза 40 мм,  непрекъснат температурен контрол  в обхвата 20-650 °C

11G025   1  3000  Топъл въздух S, без дюза, непрекъснат температурен контрол  в обхвата 20-650 °C, изключителна мощност