Кедер двуфлагов

  • Продажба
  • Под наем
  • Изкупуваме
Art.-Nr  Лин. м. Описание
Кедер двуфлагов за заваряване
10G394 100 Ø=   7,5 mm, F= 30 mm, бял, z= 5 mm
11G174 100 Ø=   7,5 mm, F= 30 mm, черен, z= 5 mm
10G395 100 Ø=   8,5 mm, F= 30 mm, бял, z= 5 mm
11G175 100 Ø=   8,5 mm, F= 30 mm, черен, z= 5 mm
11G367 100 Ø= 10,0 mm, F= 30 mm, бял, z= 5 mm
Кедер двуфлагов (PANAMA) за заваряване
10G592 100 Ø=   8,5 mm, F= 30 mm, z= 5 mm
10G396 100 Ø= 11,0 mm, F= 40 mm, z= 10 mm
10G398 100 Ø= 13,0 mm, F= 40 mm, z= 10 mm
Кедер двуфлагов (PANAMA / 2200 dtex)
 здрав и устойчив на триене- за заваряване
10G417 100 Ø=   7,5 mm, F= 30 mm, z= 5 mm
10G946 100 Ø=   8,5 mm, F= 30 mm, z= 5 mm
11G171 100 Ø= 11,0 mm, F= 40 mm, z= 10 mm
10G947 100 Ø= 13,0 mm, F= 40 mm, z= 10 mm
Кедер двуфлагов(PANAMA)
трудно запалим по ДИН 4102 - за заваряване
11G543 100 Ø=   8,5 mm, F= 30 mm, z= 5 mm
11G176 100 Ø= 11,0 mm, F= 40 mm, z= 10 mm
11G177 100 Ø= 13,0 mm, F= 40 mm, z= 10 mm
Кедер двуфлагов и Опак за заваряване
11G537 100 Ø=   8,5 mm, F= 30 mm, z= 5 mm
11G172 100 Ø= 11,0 mm, F= 40 mm, z= 10 mm
11G173 100 Ø= 13,0 mm, F= 40 mm, z= 10 mm
Кедер за поправяне  (открит флаг) за заваряване
10G419 100 Ø=   8,5 mm, F= 50 mm, z= 30 mm, PANAMA
11G541 100 Ø= 11,0 mm, F= 70 mm, z= 50 mm, PANAMA
11G542 100 Ø= 13,0 mm, F= 70 mm, z= 50 mm, PANAMA