Кедер от ПВЦ, еднофлагов/прозрачен

  • Продажба
  • Под наем
  • Изкупуваме
Art.-Nr   Лин. м. Описание
Кедер от ПВЦ, еднофлагов/прозрачен  за заваряване
10G924  100  Ø= 5,5 mm, F= 15 mm 
11G469  100  Ø= 7,5 mm, F= 15 mm 
10G725  100 Ø= 8,5 mm, F= 15 mm
10G734    1 бр. Ø= 8,5 mm, F= 15 mm, 3 л.м. бройката
   40 бр.  
   лин.м. Плосък кедер от ПВЦ, прозрачен
50G175 200 14 x 3 mm правоъгълен, 70 ивица
50G256 200 12 x 3 mm правоъгълен, 70 ивица
50G304 200 12 x 3 mm перфорирана с бразди, правоъгълна, 70 ивица
50G370  200  14 х 3 mm PVC плосък кедър
   лин. м. Силиконов плосък кедер
50G300 200 14 x 3 mm правоъгълен
50G518 200 14 х 3 mm  ПЕ - кедер, бял