Ролки за плъзгащи платнища

  • Продажба
  • Под наем
  • Изкупуваме

 

 

 

10G211 (Едша/Анба)
Ролка с кръгъл лагер, "Стандарт"
1 брой
50 броя

10G435 (Едша/Анба)
Ролка с кръгъл лагер, "извит"
1 брой
50 броя

10G421 (Едша/Анба)

Ролка с кръгъл лагер, "хоризонтал"

1 брой
50 броя

 

 

 

10G434 (Едша/Анба)
Ролка с кръгъл лагер, "хоризонтал"
леко издаден
1 брой
50 броя

10G436 (Едша/Анба)
Ролка с кръгъл лагер,
процеп за 50 мм колани
1 брой
50 броя

10G212
стоманена ролка с движещ се лагер
1 брой
50 броя

 

 

 

11G081
Ролка с кръгъл лагер, "Стандарт"
1 брой
50 броя

10G213 (Фрюауф)
Ролка с кръгъл лагер, "кръгъл край"
1 брой
50 броя

10G446 (Шмиц)
Ролка с кръгъл лагер,
за прави алуминиеви профили
1 брой
50 броя

 

 

 

10G449 (Шмиц)
Ролка с кръгъл лагер,
за прави алуминиеви профили
"процеп за 50мм колани"
1 брой
50 броя

10G690 (Шмиц)
Ролка с кръгъл лагер,
за прави алуминиеви профили ‘’хоризонтал"
1 брой
50 броя

11G068
Ролка с кръгъл лагер,
за метални профили
1 брой
50 броя

 

 

 

10G544 (Сезам)
Ролка с кръгъл лагер,
за алуминиеви профили
1 брой
50 броя

10G917
Двойна ролка с кръгъл лагер, "едностранен"
1 брой
50 броя

10G883
Двойна ролка с пластмасов кръгъл лагер
, "извит"
1 брой
50 броя

 

 

 

10G634
Двойна ролка от стомана със стоманен кръгъл лагер, "извит"
1 брой
50 броя

11G538
Стоманена ролка с стоманен кръгъл лагер

1 брой
50 броя

10G869 (Едша/Анба)

Ролка с кръгъл лагер,
"процеп за 50 мм колан"
1 брой
50 броя

 

 

 

10G882
Ролка с кръгъл лагер,
за алуминиев Сезам профил
1 брой
50 броя

11G535
Двойна ролка с кръгъл лагер

Дълго изпълниение за Едша профил
1 брой
50 броя