Ролки за закачване

  • Продажба
  • Под наем
  • Изкупуваме
Art.-Nr Броя Описание
1-отвор ролка за закачане Nr. 13
10G299 1 Пластмасова, за профил Nr. 13
   100  
                 1- отвор ролка за закачане Nr. 45
10G300 1 Пластмаса с кръгъл лагер, за профил Nr. 45
  100  
11G407 1 Пластмаса, без кръгъл лагер , за профил Nr. 45
   100  
    1- отвор ролка за закачане Nr. 100
10G301 1 Пластмаса с кръгъл лагер, за профил Nr. 100
  100  
11G408 1 Пластмаса, без кръгъл лагер, за профил Nr. 100
   100  
1- отвор ролка за закачане със стоманен  кръгъл лагер
11G105 1 За профил Nr. 45
    Д= 58 mm, Ш= 25 mm, Д1= 19 mm, Д2= 20 mm
11G106 1 За профил Nr. 100
    Д= 57 mm, Д1= 21 mm, Д2= 22 mm
    Двойна ролка -пластмаса
11G102 1 За профил Nr. 13, LA= 29 mm
    Д= 29 mm, Ш= 40 mm, Д1= 15 mm, Д2= 16 mm
11G103 1 За профил Nr. 45, LA= 40/16 mm
    Д= 43 mm, Ш= 52 mm, Д1= 19 mm, Д2= 20 mm
11GG104 1 За профил Nr. 100
    Д= 43 mm, Ш= 57 mm, Д1= 21 mm, Д2= 22 mm
    Ролка за закачане  Nr. 45, за занитване
10G309 1 Пластмаса с кръгъл лагер, за профил Nr. 45
11G409 1 Пластмаса, без кръгъл лагер , за профил Nr. 45
    Ролка за закачване Nr. 100, за занитване 
10G306 1 Пластмаса с кръгъл лагер, за профил Nr. 100
11G410 1 Пластмаса, без кръгъл лагер , за профил Nr. 100
    Ролка за закачване , за завиване LA=28 mm
10G587 1 Със стоманен лагер , за профил Nr. 45
    Д= 85 mm, Ш= 30 mm, Д1= 19 mm, Д2= 20 mm
  100  
10G437 1 Със стоманен лагер, за профил Nr. 100
    Д= 85 mm, Ш= 30 mm, Д1= 21 mm, Д2= 22 mm
   100  
    Ролка за закачане, за занитване LA=20 mm
10G588 1 Със стоманен лагер, за профил Nr. 45
    Д= 71 mm, Ш= 19 mm, Д1= 19 mm, Д2= 20 mm
  100  
10589 1 Със стоманен лагер, за профил Nr. 100
    Д= 73 mm, Ш= 19 mm, Д1= 21 mm, Д2= 22 mm
   100  
    Ролка за закачване Nr. 100, за завиване
10824 1 Със стоманен лагер, за профил Nr. 100
  50  
    Ролка за закачване за  профил  Nr. 100
10G888 1 Със стоманен лагер, за 20 mm колани
    Двойни ролки за закачване за профил Nr. 100
11G107 1 Със стоманен лагер, за 20 mm колани
    Двойни ролки за закачване за профил Nr. 100
11G108 1 Със стоманен лагер за занитване , 3 отвора
    Ролка за закачване за профил Nr. 350
11G100 1 Със стоманен лагер за занитване
    Двойни ролки за закачване за профил Nr. 350
11G101 1 Със стоманен лагер за занитване