Захващащи елементи

  • Продажба
  • Под наем
  • Изкупуваме
Art.-Nr Броя Описание
Захващащи елементи -за стена, поцинковани
10G786 1 За шини Nr. 13
10G787 1 За шини Nr. 45
10G788 1 За шини Nr. 100
11G096 1 За шини Nr. 350
Захващащи елементи - за таван, поцинковани
10G789 1 За шини Nr. 13
10G790 1 За шини Nr. 45
10G791 1 За шини Nr. 100
11G097 1 За шини Nr. 350
Свързващи елементи, поцинковани
10G792 1 За шини Nr. 13
10G793 1 За шини Nr. 45
10G794 1 За шини Nr. 100
11G098 1 За шини Nr. 350
Шини/ срещу преплъзване
10G783 1 За шини Nr. 13
10G784 1 За шини Nr. 45
10G785 1 За шини Nr. 100
11G099 1 За шини Nr. 350