Кухи нитове

  • Продажба
  • Под наем
  • Изкупуваме
Арт.-Nr  Броя Описание
Кухи нитове, Д= 6 mm, Ø= 6 mm
10G778 2500 Месинг, поцинкован, двоен купол
Кухи нитове, Д= 10 mm, Ø= 10 mm
10G704 2500 поцинкован, прост купол
10G705 2500 поцинкован, двоен купол
10G709 2500 месинг, двоен купол
10G710 2500 Месинг никелиран, двоен купол
Кухи нитове, Д= 12 mm, Ø= 13 mm
10G280 2500 поцинкован, прост купол
10G281 2500 поцинкован, двоен купол
10G755 2500 Месинг, прост купол
10G604 2500 месинг, двоен купол
10G756 2500 Месинг никелиран, прост купол
10G408 2500 месинг никелиран, двоен купол
11G303 2500 месинг черен оксидиран, двоен купол
Кухи нитове, Д= 14 mm, Ø= 13 mm
10G712 2500 поцинкован, прост купол
10G713 2500 поцинкован, двоен купол
10G716 2500 месинг, никелиран, двоен купол
Самопробиваеми нитове, месинг, поцинкован
11G249 1000 Д= 9 mm, Ø= 9,2 mm
11G250 1000 Д= 10,5 mm, Ø= 9,2 mm