Широкоприложим скрит нит

  • Продажба
  • Под наем
  • Изкупуваме
Арт.-Nr Броя Описание
Polygrip Широкоприложим скрит нит, Глава Ø= 9,5 mm
10G757 250 Д= 10 mm, Ø= 4,8 mm, алуминий/ стомана
    (Зона за захват: 1,5 - 6,5 mm)
10G758 250 Д= 15 mm, Ø= 4,8 mm, алуминий / стомана
    (Зона за захват: 4,5 - 11 mm)
10G761 500 Д= 10 mm, Ø= 4,8 mm, Алуминий / NIRO
    (Зона за захват: 1,5 - 6,5 mm)
10G762 500 Д= 16 mm, Ø= 4,8 mm, Алуминий / NIRO
    (Зона за захват: 6,5 - 13 mm)
    Polygrip Широкоприложим скрит нит Ø= 16 mm
10G763 150 Д= 10 mm, Ø= 4,8 mm, Алуминий/ Стомана
    (Зона за захват: 1,6 - 6,4 mm)
11492 250 Д= 12 mm, Ø= 4,8 mm, Алуминий / Стомана
    (Зона за захват: 4,8 - 11 mm)
10G764 150 Д= 17 mm, Ø= 4,8 mm, Алуминий / Стомана
    (Зона за захват: 6,5 - 12,5 mm)
10G765 200 Д= 10 mm, Ø= 4,8 mm, Алуминий / NIRO
    (Зона за захват: 1,5 - 6,5 mm)
10G766 250 Д= 16 mm, Ø= 4,8 mm, Алуминий/ NIRO
    (Зона за захват: 6,5 - 12,5 mm)
Polygrip Широкоприложим скрит нит Ø= 9 mm
11G222 500 Д=   8 mm, Ø= 4,0 mm, Алуминий
11G223 500 Д= 12 mm, Ø= 4,0 mm, Алуминий
10G767 500 Д=   6 mm, Ø= 4,8 mm, Алуминий
    (Зона за захват: 1,5 - 2 mm)
10G768 500 Д=   8 mm, Ø= 4,8 mm, Алуминий
    (Зона за захват: 3 - 4,5 mm)
10G769 500 Д= 10 mm, Ø= 4,8 mm, Алуминий
    (Зона за захват: 4,5 - 6 mm)
10G770 500 Д= 12 mm, Ø= 4,8 mm, Алуминий
    (Зона за захват: 6 - 8 mm)
10G771 500 Д= 14 mm, Ø= 4,8 mm, Алуминий
    (Зона за захват: 8 - 10 mm)
10G775 250 Д= 21 mm, Ø= 4,8 mm, Алуминий
    (Зона за захват: 14 - 17 mm)
    Плътен скрит нит, Глава Ø= 9,5 mm
10G776 500 Д= 11 mm, Ø= 4,8 mm, Алуминий
    (Зона за захват: 5 - 6,5 mm)
Нит-за здраво закрепяне (за нитоване, закачане на ролkи)
10G809 250 Д= 14,5 mm, Ø= 6,4 mm, стомана
    (Зона за захват: 6,8 - 8,8 mm)
11G370 250 L= 16 mm, Ø= 6,4 mm, стомана
    (Зона за захват: 8 - 11 mm)
10G812 250 Д= 14,5 mm, Ø= 6,4 mm, NIROSTA
    (Зона за захват: 5 - 6,5 mm)