Въжета за ПВЦ

  • Продажба
  • Под наем
  • Изкупуваме
Art No   лин. м Описание 
Въже от изкуствен материал за ПВЦ стени
10G113   100 Ø=   6 mm, прозрачно
10G114   250 Ø=   6 mm, прозрачно
10G118   100 Ø=   6 mm, сребърно
10G117   250 Ø=   6 mm, сребърно
10G121   100 Ø=   8 mm, прозрачно
10G122   250 Ø=   8 mm, прозрачно
10G119   100 Ø=   8 mm, прозрачно
10G120   250 Ø=   8 mm, прозрачно
10G611   100 Ø=   8 mm, маслина
10G123   100 Ø=   9 mm, прозрачно
10G125   100 Ø=   9 mm, сребърно
10G126   250 Ø=   9  mm, сребърно
10G127   100 Ø=  10 mm, прозрачно
10G129   250 Ø=  10 mm, черно
    твърдост 80  по Shore за кедрова основа
10G130   100 Ø=  10 mm, сребърно
10G132   100 Ø=  12 mm, прозрачно
    ...със сезалова основа
10G137   100 Ø=   8 mm
10G138   250 Ø=   8 mm
    ...с найлонова основа
11G759   100 Ø=   6 mm                                     ново!
10G140   100 Ø=   8 mm
10G141   250 Ø=   8 mm
    ...със стоманена основа (корда)
10G610   100 Ø=   6 mm
10G134   250 Ø=   6 mm
10G135   500 Ø=   6 mm
10G136   100 Ø=   8 mm
11G449   250 Ø=   8 mm
11G452   500 Ø=   8 mm