Eластични бримки

  • Продажба
  • Под наем
  • Изкупуваме
Еластично въже с две спираловидни куки (UV-устойчиво)
11G131 10 Ø=   8 mm, L=   400 mm, черно
11G132 10 Ø=   8 mm, L=   800 mm, черно
11G133 10 Ø=   8 mm, L= 1000 mm, черно
11G134 10 Ø=  10 mm, L= 1000 mm, черно
11G135 10 Ø=  10 mm, L= 1500 mm, черно
Еластично въже със стоп-дръжка и спираловидна кука (UV-устойчива)
11G136 25 Ø=   6 mm, L=   500 mm, бяла
Еластична кука със стоп-дръжка (UV-устойчива)
11G369 50 Ø=   6 mm, L=   200 mm, синя
Устойчива бримка с кука от изкуствен материал (UV-устойчива)
11G058 25 Ø=   4 mm, L=   200 mm, бяла
11G059 25 Ø=   4 mm, L=   200 mm, черна
11G448 25 Ø=   4 mm, L=   250 mm, бяла
11G447 25 Ø=   4 mm, L=   250 mm, черна
11G060 25 Ø=   4 mm, L=   350 mm, бяла
11G061 25 Ø=   4 mm, L=   350 mm, черна
11G483 25 Ø=   4 mm, L=   500 mm, бяла
Еластична бримка със спираловидна кука (UV-устойчива)
11G125 25 Ø=   6 mm, L=   130 mm, черна
10G985 25 Ø=   6 mm, L=   180 mm, бяла
10G986 25 Ø=   6 mm, L=   180 mm, черна
10G987 25 Ø=   6 mm, L=   250 mm, бяла
10G988 25 Ø=   6 mm, L=   250 mm, черна
11G123 25 Ø=   6 mm, L=   450 mm, бяла
11G124 25 Ø=   6 mm, L=   600 mm, бяла
Еластична кука с топчица от изкуствен материал (UV-устойчива)
    За халки до 20 mm радиус
11G126 25 Ø=   6 mm, L=   180  mm, бяла
11G127 25 Ø=   6 mm, L=   180  mm, черна
11G128 25 Ø=   6 mm, L=   250  mm, бяла
11G129 25 Ø=   6 mm, L=   250  mm, черна

Еластична бримка с щифт
11G974        50            Ø=   6 mm, L=   180  mm, бяла
11G369        50            Ø=   6 mm, L=   200  mm, синя
11G973        50            Ø=   6 mm, L=   200  mm, си
11G975        50            Ø=   6 mm, L=   400  mm, зелена
11G976        50            Ø=   6 mm, L=   400  mm, синя