Еластични въжета

  • Продажба
  • Под наем
  • Изкупуваме
Въже, Еластично PE облечено (UV-устойчиво)
11G651 100 Ø=   3 mm, бяло
11G650 100 Ø=   3 mm, черно
11G122 100 Ø=   4 mm, бяло
11G003 100 Ø=   4 mm, черно
10G169 100 Ø=   6 mm, бяло
10G170 100 Ø=   6 mm, черно
10G171 100 Ø=   6 mm, синьо
10G973 100 Ø=   6 mm, сиво
10G172 100 Ø=   8 mm, бяло
10G173 100 Ø=   8 mm, черно
10G174 100 Ø=   8 mm, сиво
10G175 100 Ø=   8 mm, зелено
10G176 100 Ø=   8 mm, синьо
10G715 100 Ø=   8 mm, червено
10G177 100 Ø= 10 mm, бяло
10G178 100 Ø= 10 mm, черно
10G925   50 Ø= 12 mm, бяло
Въже, еластично PE облечено (UV-устойчиво) с вложка
10G670 100 Ø=   8 mm, бяло
10G676 100 Ø=   8 mm, черно
10G673 100 Ø=   8 mm, сиво
10G541 100 Ø=  10 mm, бяло
10G853 100 Ø=   10 mm, черно
Въже, еластично PES облечено (меко и UV-устойчиво)
11G137 100 Ø=  6 mm, бяло, с черни нишки
11G138 100 Ø=  8 mm, бяло с черни нишки
11G484 100 Ø= 10 mm, бяло с черни нишки