Двуетажно легло

  • Продажба
  • Под наем
  • Изкупуваме

Размери на всяко легло: 90 см х 190 см х височина = 1,50 м - 1,65 м

Материал: Здрава стоманена рамка, боядисана с електростатична боя

2 x оформени твърди напречни греди

Размери на рамката: минимум (90x11x2 см всяка)

Възможност за разделяне на 2 единични легла

Горното легло е снабдено с непрекъснати предпазни прегради навсякъде около леглото с изключение на отвора за достъп. Пролуките между краищата на преградата и краищата на леглото трябва да са такива, че да са безопасни.

С вертикално регулируема стълба или с положителен наклон към горното легло и предпазни странични решетки отгоре