Доставчик на лагери за бързо разгръщане до ключ

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СПОСОБНОСТИ

 

Основните дейности на нашата компания са мобилизация, построяване и отдаване под наем на подходящи за различни цели решения за военни и хуманитарни лагери.

 

Ние предлагаме бързо разгръщащи се и много адаптивни помещения за настаняване, в палатки и контейнери, предназначени да осигурят максимален комфорт за потребителите от А до Я. и цялостно решение за поддържане на ежедневния живот на

 

Нашите възможности да предоставим:

 

 • Различни по размер и предназначение палатки и навеси;
 •  Различни видове контейнери;
 •  Разнообразие от оборудване за доставка на питейна и непитейна вода и събиране, обезвреждане и пречистване на отпадъчни води;
 • Различни видове управление на отпадъците - опасни и неопасни;
 • Услуги за контрол на вредители и вектори;
 • ОВК решения;
 • Мобилни пътища, пътеки и различни видове настилки за шатри;
 • Пожароопасно оборудване;
 • Производство, доставка и разпределение на електроенергия от генератори;
 • Предоставяне на осветителни кули;
 • Всички видове перални услуги;
 • Цялостен фасилити мениджмънт;
 • Последваща поддръжка, превантивна и коригираща;
 • Всички видове логистични, транспортни и митнически услуги;
 • Хладилна и складова техника;
 • Доставка и разпределение на горива и масла;
 • Осигуряване и построяване на оборудване за полевите болнични звена;
 • Предоставяне на различни видове машини, с или без оператори;
 • Трансфер и наем на автобуси;
 • Наем на автомобили.

 

Нашите ключови предимства:

 

 • Голям капацитет от готово за изпращане оборудване от различни видове, всички на склад;
 • Опитен и добре обучен персонал на всички нива, от преговорите и обществените поръчки до проектирането, изграждането и цялостното изпълнение на проекта;
 • Напълно интегрирана система за управление на качеството и непрекъснатостта ISO 9001: 2015; AQAP 2110:2016; ISO 22301:2012; ISO 14001:2015; Непрекъснати иновации, Самоусъвършенстване и развитие на нашата собствена гама от продукти и услуги;
 • 24/7 офис помощ;
 • Мрежа от партньорски компании в Европа, Турция, Северна Африка и Близкия Изток;
 • Надеждност и дългогодишен професионализъм и съвършенство.